Listovať v Katechizme

KKC 2189


2189 „Zachovaj sobotný deň, aby si ho zasvätil“ (Dt 5,12) . „Siedmy deň je… Pánova svätá sobota, deň odpočinku“ (Ex 31,15) .