Listovať v Katechizme

KKC 2129


2129 Boží príkaz obsahoval zákaz akéhokoľvek zobrazovania Boha ľudskou rukou. Deuteronómium vysvetľuje: „Veď ste nevideli nijakú postavu, keď k vám Pán hovoril sprostred ohňa na Horebe, aby ste nepoblúdili a neurobili si kresanú modlu alebo akýkoľvek obraz“ (Dt 4,15-16) . Absolútne transcendentný Boh sa zjavil Izraelu. (300) „On je všetko,“ ale zároveň „je väčší ako jeho diela“ (2500) (Str 43, 29-30). On „ich stvoril, prapôvodca krásy“ (Múd 13,3) .