Listovať v Katechizme

KKC 2123


2123 „Mnohí naši súčasníci… vôbec nechápu (29) alebo výslovne odmietajú… toto dôverné a životné spojenie s Bohom, takže ateizmus treba započítať medzi najvážnejšie skutočnosti našich čias.“