Listovať v Katechizme

KKC 206


206 Keď Boh zjavuje svoje tajomné meno YHWH, čiže „Ja som ten, ktorý je“ alebo „Ja som ten, ktorý som“, alebo aj „Ja som, ktorý som“, hovorí, kto je a akým menom ho treba volať. Toto Božie meno je tajomné, ako je tajomstvom sám Boh. Je to zjavené meno a zároveň je to akoby odmietnutie mena, a práve preto najlepšie vyjadruje Boha ako toho, ktorý je a nekonečne prevyšuje všetko, (43) čo môžeme pochopiť alebo vysloviť: On je „skrytý Boh“ (Iz 45,15) , jeho meno je nevýslovné a pritom je to Boh, ktorý je blízky ľuďom.