Listovať v Katechizme

KKC 1915


1915 Občania sa majú, pokiaľ je to možné, aktívne zúčastňovať (2239) na verejnom živote. Spôsoby tejto účasti môžu byť v rozličných krajinách a kultúrach rozdielne. „Treba chváliť spôsob konania tých národov, v ktorých čo najväčší počet občanov má účasť na verejných záležitostiach v pravej slobode.“