Listovať v Katechizme

KKC 1855


1855 Smrteľný hriech – vážnym prestúpením Božieho zákona – ničí v srdci človeka lásku. (1395) Odvracia človeka od Boha, ktorý je jeho posledným cieľom a jeho blaženosťou, a to tým, že človek dáva prednosť nejakému nižšiemu dobru pred Bohom.

Všedný hriech ponecháva v človekovi lásku, hoci ju uráža a zraňuje.