Listovať v Katechizme

KKC 1712


1712 Pravá sloboda je v človekovi „vynikajúcim znakom Božieho obrazu.“