Listovať v Katechizme

KKC 1710


1710 „Kristus… naplno odhaľuje človeka človeku a ukazuje mu jeho vznešené povolanie.“