Listovať v Katechizme

KKC 1702


1702 Boží obraz je prítomný v každom človekovi. (1878) Žiari v spoločenstve osôb, ktoré je podobné jednote božských osôb medzi sebou (porov. druhú kapitolu).