Listovať v Katechizme

KKC 1655


1655 Kristus sa chcel narodiť a vyrásť v kruhu svätej rodiny Jozefa a Márie. Cirkev je v skutočnosti „Božia rodina“. (759) Jadro Cirkvi už od jej začiatkov tvorili často tí, čo uverili „s celým svojím domom.“ Keď sa obrátili, túžili po tom, aby aj „celý ich dom“ bol spasený. Tieto rodiny, ktoré sa stali veriacimi, boli malými ostrovmi kresťanského života v neveriacom svete.