Listovať v Katechizme

KKC 1561


1561 Všetko, čo sa doteraz povedalo, vysvetľuje, prečo má Eucharistia, (1369) ktorú slávi biskup, celkom osobitný význam ako prejav Cirkvi zhromaždenej okolo oltára pod predsedníctvom toho, ktorý viditeľne zastupuje Krista, Dobrého pastiera a Hlavu svojej Cirkvi.