Listovať v Katechizme

KKC 1543


1543 A v konsekračnej modlitbe vysviacky diakonov Cirkev vyznáva:

„Všemohúci Bože… štedro dávaš, aby tvoja Cirkev rástla a mohutnela v nový chrám tým, že si ustanovil, aby služobníci v posvätnom úrade trojitého stupňa slúžili tvojmu menu, ako si už od počiatku vyvolil Léviho synov na vykonávanie služby v predošlom [starozákonnom] stánku.“