Listovať v Katechizme

KKC 1504


1504 Ježiš často žiada od chorých, aby verili. Na uzdravenie používa znaky: slinu a vkladanie rúk, blato a umytie. Chorí sa ho snažia dotknúť, „lebo vychádzala z neho sila, (695) ktorá uzdravovala všetkých“ (Lk 6,19) . Tak sa nás Kristus vo sviatostiach aj naďalej „dotýka“, (1116) aby nás uzdravoval.