Listovať v Katechizme

KKC 147


147 Starý zákon je bohatý na svedectvá tejto viery. List Hebrejom chváli príkladnú vieru, (839) ktorou „si predkovia získali dobré svedectvo“ (Hebr 11,2.39) . Ale „Boh prichystal pre nás niečo lepšie“ (Hebr 11,40) : milosť uveriť v jeho Syna „Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery“ (Hebr 12,2) .