Listovať v Katechizme

KKC 146


146 Takto Abrahám uskutočňuje definíciu viery, (1819) ako ju uvádza List Hebrejom: „Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme“ (Hebr 11,1) . „Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť“ (Rim 4,3) . Abrahám „posilnený“ touto „vierou“ (Rim 4,20) sa stal „otcom všetkých, čo veria“ (Rim 4,11.18) .