Listovať v Katechizme

KKC 1384


1384 Pán sa na nás obracia s naliehavou výzvou, aby sme ho prijímali (2835) vo sviatosti Eucharistie: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život“ (Jn 6,53) .