Listovať v Katechizme

KKC 1235


1235 Znak kríža na začiatku slávenia označuje Kristovým znakom (617) toho, ktorý mu bude čoskoro patriť, a znamená milosť vykúpenia, ktorú nám Kristus získal svojím krížom. (2157)