Listovať v Katechizme

KKC 1220


1220 Ak je pramenitá voda symbolom života, morská voda je symbolom smrti. Preto mohla byť predobrazom tajomstva kríža. (1010) Podľa tejto symboliky krst znamená spoločenstvo s Kristovou smrťou.