Listovať v Katechizme

KKC 1218


1218 Od začiatku sveta je voda, (344) toto skromné a obdivuhodné stvorenie, prameňom života a plodnosti. (694) Sväté písmo ju vidí obklopenú starostlivosťou Božieho Ducha:

„Bože, tvoj Duch sa už na počiatku stvorenia vznášal nad vodami, a tak voda už vtedy dostala schopnosť posväcovať.“