Listovať v Katechizme

KKC 118


118 Stredoveké dvojveršie zhŕňa význam týchto štyroch zmyslov Písma takto:

„Littera gesta docet, quid credas allegoria,
moralis quid agas, quo tendas anagogia.“
(„Slovo [slovný zmysel] učí, čo sa stalo, alegória, čo máš veriť,
morálny [zmysel], čo máš robiť, anagógia, kam máš smerovať.“)