Listovať v Katechizme

KKC 116


116 Slovný zmysel. Je to zmysel, (110-114) ktorý dávajú slová Písma a ktorý odkrýva exegéza podľa zásad správneho výkladu. „Všetky zmysly [Svätého písma] sa zakladajú na jednom, totiž na slovnom.“