Listovať v Katechizme

KKC 1147


1147 Boh hovorí človekovi prostredníctvom viditeľného stvorenia. (299) Hmotný vesmír sa predstavuje rozumu človeka, aby v ňom človek čítal stopy svojho Stvoriteľa. Svetlo a noc, vietor a oheň, voda a zem, strom a ovocie hovoria o Bohu a zároveň symbolicky vyjadrujú jeho veľkosť a blízkosť.