Hľadať v Katechizme

Výsledky hľadania: 843, 2566


843 Cirkev uznáva, že iné náboženstvá hľadajú, (28) hoci ešte „v tieňoch a obrazoch“ neznámeho, ale blízkeho Boha, lebo on dáva všetkým život, dych a všetko a chce, aby boli všetci ľudia spasení. Preto Cirkev považuje všetko to dobré a pravdivé, (856) čo sa môže nachádzať v náboženstvách, „za prípravu na evanjelium a za dar od toho, ktorý osvecuje každého človeka, aby mal napokon život“.

2566 Človek hľadá Boha. Stvorením Boh povoláva každé bytie z ničoty k jestvovaniu. Človek, ovenčený „slávou a cťou“ (296) (Ž 8,6) , je – po anjeloch – schopný uznať, že Pánovo meno je „vznešené… na celej zemi“ (Ž 8,2) . Aj po tom, čo človek hriechom stratil podobnosť s Bohom, (355) zostáva „na obraz“ svojho Stvoriteľa. Zachováva si túžbu (28) po tom, ktorý ho volá k jestvovaniu. Všetky náboženstvá svedčia o tomto bytostnom hľadaní človeka.