Hľadať v Katechizme

Výsledky hľadania: 730-731


730 Konečne nadišla Ježišova hodina: Ježiš porúča svojho ducha do Otcových rúk vo chvíli, keď svojou smrťou víťazí nad smrťou, takže hneď, ako bol „vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou“ (Rim 6,4) , dáva Ducha Svätého, keď „dýchne“ na svojich učeníkov. Od tej chvíle sa poslanie Ježiša Krista a Ducha Svätého stáva poslaním Cirkvi: (850) „Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás“ (Jn 20,21) .

731 V deň Turíc (2623) (po skončení siedmich veľkonočných týždňov) sa Kristova Veľká noc završuje vyliatím Ducha Svätého, (767) ktorý je zjavený, daný a udelený ako božská osoba: (1302) Kristus Pán hojne vylieva Ducha Svätého zo svojej plnosti.