Hľadať v Katechizme

Výsledky hľadania: 2331-2332


2331 „Boh je láska a žije sám v sebe z tajomstva osobného spoločenstva lásky. Tým, že Boh stvoril ľudskú prirodzenosť muža a ženy na svoj obraz…, vložil do nej povolanie – a teda schopnosť a morálnu zodpovednosť – k láske a spoločenstvu.“ (1604)

„Boh stvoril človeka na svoj obraz…, muža a ženu ich stvoril“ (Gn 1,27) . „Ploďte a množte sa“ (Gn 1,28) . „Keď Boh stvoril človeka, urobil ho na Božiu podobu, muža a ženu ich stvoril, požehnal ich a dal im meno človek, keď boli stvorení“ (Gn 5,1-2) .

2332 Sexualita má vplyv na všetky stránky ľudskej osoby v jednote jej tela a duše. Týka sa najmä citovosti, schopnosti milovať a plodiť (362) a všeobecnejšie aj schopnosti nadväzovať spoločenské vzťahy s druhými: