Hľadať v Katechizme

Výsledky hľadania: 2239, 1909


2239 Povinnosťou občanov je prispievať (1915) spolu s občianskou mocou k dobru spoločnosti v duchu pravdy, spravodlivosti, solidarity a slobody. Láska k vlasti a služba vlasti vyplývajú z povinnosti vďačnosti a z poriadku lásky. (2310) Podriadenosť právoplatným autoritám a služba spoločnému dobru vyžadujú, aby občania plnili svoju úlohu v živote politického spoločenstva.

1909 Napokon spoločné dobro zahŕňa v sebe pokoj, (2304) to jest stálosť a bezpečnosť spravodlivého poriadku. Predpokladá teda, že autorita čestnými prostriedkami zaisťuje bezpečnosť spoločnosti a jej členov. (2310) Spoločné dobro je základom práva na oprávnenú osobnú a kolektívnu obranu.