Hľadať v Katechizme

Výsledky hľadania: 222-227


222 Veriť v Boha, Jediného, a milovať ho celou svojou bytosťou, má nesmierne následky pre celý náš život. To znamená:

223 Poznať Božiu veľkosť a velebnosť: (400) Pán je taký vznešený, že prevyšuje naše chápanie. Preto Bohu treba „slúžiť prvému“.

224 Žiť vo vzdávaní vďaky: (2637) Ak je Boh Jediný, všetko, čo sme a čo máme, pochádza od neho: „Čo máš, čo si nedostal?“ (1Kor 4,7) . „Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dal?“ (Ž 116,12) .

225 Poznať jednotu a pravú dôstojnosť všetkých ľudí: (356, 360) Všetci sú stvorení na Boží „obraz a podobu“ (1700, 1934) (Gn 1,26) .

226 Správne používať stvorené veci: (339, 2402) Viera v jedného Boha nás vedie k tomu, aby sme všetko, čo nie je on, používali natoľko, nakoľko nás to k nemu približuje, a zriekali sa toho natoľko, nakoľko nás to od neho odvracia.

„Pán môj a Boh môj, vezmi mi všetko, čo mi prekáža ísť k tebe! Pán môj a Boh môj, daj mi všetko, čo mi pomáha ísť k tebe! Pán môj a Boh môj, odpútaj ma odo mňa a daj, aby som celý patril tebe!“

227 V každej situácii dôverovať Bohu, (313) aj v protivenstvách. Obdivuhodne to vyjadruje jedna modlitba svätej Terézie od Ježiša (z Avily): (2090)

„Nech ťa nič neznepokojuje, / nech ťa nič neľaká,
všetko sa pomíňa, / Boh sa nemení.
trpezlivosť / dosiahne všetko. (2830)
Kto má Boha, / tomu nič nechýba:
Boh sám stačí.“ (1723)