Hľadať v Katechizme

Výsledky hľadania: 2072-2073


2072 Keďže prikázania Desatora vyjadrujú (1858) základné povinnosti človeka voči Bohu a blížnemu, vo svojom základnom obsahu dávajú (1958) poznať vážne záväzky. V podstate sú nemeniteľné a zaväzujú vždy a všade. Nikto nemôže od nich dišpenzovať. Desať prikázaní vpísal Boh do srdca človeka.

2073 Poslušnosť voči prikázaniam zahŕňa aj záväzky, ktorých predmet je sám osebe nezávažný. Piate prikázanie zakazuje napríklad slovnú urážku, ale tá môže byť ťažkým hriechom iba vzhľadom na okolnosti alebo úmysel toho kto ju vyslovuje.