Hľadať v Katechizme

Výsledky hľadania: 1146, 2332


1146 Znaky zo sveta ľudí. V ľudskom živote majú znaky a symboly dôležité miesto. Človek ako bytosť telesná a zároveň duchovná vyjadruje a vníma duchovné skutočnosti prostredníctvom hmotných znakov a symbolov. (362, 2702) Ako spoločenská bytosť človek potrebuje znaky a symboly, aby mohol komunikovať s inými pomocou reči, posunkov a úkonov. (1879) To isté platí aj o jeho vzťahu k Bohu.

2332 Sexualita má vplyv na všetky stránky ľudskej osoby v jednote jej tela a duše. Týka sa najmä citovosti, schopnosti milovať a plodiť (362) a všeobecnejšie aj schopnosti nadväzovať spoločenské vzťahy s druhými: