Hľadať v Katechizme

Výsledky hľadania: 1043, 2046


1043 Túto tajomnú obnovu, ktorá pretvorí ľudstvo i svet, Sväté písmo volá „nové nebo a nová zem“ (671) (2Pt 3,13) . Bude to definitívne uskutočnenie Božieho plánu: „zjednotiť v Kristovi ako v hlave (280) všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi“ (518) (Ef 1,10) .

2046 Kresťania svojím životom podľa Krista (671, 2819) urýchľujú príchod Božieho kráľovstva, „kráľovstva spravodlivosti, pravdy a pokoja“. Nezanedbávajú pritom svoje pozemské úlohy; verní svojmu Učiteľovi ich plnia svedomite, trpezlivo a s láskou.