Listovať v Katechizme

KKC 49


49 „Stvorenie bez Stvoriteľa zaniká.“ Preto veriaci vedia, že ich pobáda Kristova láska, aby zaniesli svetlo živého Boha tým, ktorí ho nepoznajú alebo odmietajú.