Listovať v Katechizme

KKC 47


47 Cirkev učí, že jediného a pravého Boha, nášho Stvoriteľa a Pána, možno s istotou poznať jeho diel prirodzeným svetlom ľudského rozumu.