Listovať v Katechizme

KKC 45


45 Človek je stvorený, aby žil v spoločenstve s Bohom, v ktorom sa nachádza jeho šťastie: „Keď sa primknem k tebe celou svojou bytosťou, nikdy nepocítim bolesťami námahu a môj život, celý naplnený tebou, bude pravým životom.“