Listovať v Katechizme

KKC 178


178 V nikoho iného nemáme veriť, iba v Boha, Otca, Syna a Ducha Svätého.