Listovať v Katechizme

KKC 155


155 V úkone viery ľudský rozum a ľudská vôľa (2088) spolupracujú s Božou milosťou: „Veriť je úkon rozumu, ktorý súhlasí s Božou pravdou na príkaz vôle, ktorú pohol Boh milosťou.“