Hľadať v Katechizme

Výsledky hľadania: 998, 1001


998 Kto vstane z mŕtvych? (1038) Všetci ľudia, ktorí zomreli: „Tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život, a tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie“ (Jn 5,29) .

1001 Kedy? Definitívne „v posledný deň“ (1038) (Jn 6,39-40.44.54;11,24) , „na konci sveta“. (673) Vzkriesenie mŕtvych je totiž úzko spojené s Kristovým druhým príchodom (parúziou):

„Lebo na povel, na hlas archanjela a zvuk Božej poľnice sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví“ (1Sol 4,16) .