Hľadať v Katechizme

Výsledky hľadania: 362, 1005


362 Ľudská osoba, stvorená na Boží obraz, je bytosť zároveň telesná i duchovná. (1146, 2332) Biblický opis vyjadruje túto skutočnosť symbolickou rečou, keď tvrdí: „Pán, Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou“ (Gn 2,7) . Teda Boh chcel celého človeka.

1005 Aby sme s Kristom vstali z mŕtvych, musíme s Kristom umrieť, musíme sa „vzdialiť z tela a bývať u Pána“ (624) (2Kor 5,8) . Pri odchode, ktorým je smrť, sa duša oddelí od tela. (650) Opäť sa spojí so svojím telom v deň vzkriesenia mŕtvych.