Hľadať v Katechizme

Výsledky hľadania: 2676, 2853


2853 Víťazstvo nad „kniežaťom tohto sveta“ (677) (Jn 14,30) Ježiš raz navždy dosiahol v hodine, v ktorej sa dobrovoľne vydal na smrť, aby nám daroval svoj život. To je súd nad týmto svetom a knieža tohto sveta je „vyhodené von“ (Jn 12,31) . Prenasleduje ženu, ale nemôže sa jej zmocniť: nová Eva, „plná milosti“ Ducha Svätého, (490) je oslobodená od hriechu a porušenia smrti (nepoškvrnené počatie a nanebovzatie presvätej Božej Matky, Márie, vždy Panny). (972) „Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať s ostatnými z jej potomstva“ (Zjv 12,17) . Preto Duch a Cirkev prosia: „Príď, Pane Ježišu!“ (Zjv 22,17.20) , lebo jeho príchod nás oslobodí od Zlého.