Hľadať v Katechizme

Výsledky hľadania: 1750-1751


1750 Morálnosť ľudských činov závisí:
od zvoleného predmetu,
od zamýšľaného cieľa čiže úmyslu,
od okolností konania.

Predmet, úmysel a okolnosti sú „pramene“ alebo základné prvky morálnosti ľudských činov.

1751 Zvolený predmet je dobro, ku ktorému vôľa vedome smeruje. Je „matériou“ ľudského činu. Zvolený predmet morálne špecifikuje úkon vôle podľa toho, či rozum tento predmet poznáva a posudzuje ako zhodný alebo nezhodný s pravým dobrom. (1794) Objektívne normy morálnosti vyjadrujú racionálny poriadok dobra a zla, ktorý dosviedča svedomie.