Hľadať v Katechizme

Výsledky hľadania: 1734-1735


1734 Sloboda robí človeka zodpovedným za vlastné činy (1036) v takej miere, v akej sú dobrovoľné. Pokrok v čnosti, (1804) poznanie dobra a askéza posilňujú vládu vôle nad jej činmi.

1735 Pričítateľnosť nejakého činu a zodpovednosť zaň sa môžu znížiť, ba aj zrušiť nevedomosťou, nepozornosťou, násilím, strachom, (597) návykmi, nezriadenými náklonnosťami a inými psychickými alebo sociálnymi faktormi.