Hľadať v Katechizme

Výsledky hľadania: 145-147


145 List Hebrejom vo veľkej chváloreči na vieru predkov osobitne zdôrazňuje Abrahámovu vieru: (59, 2570) „S vierou poslúchol Abrahám, keď bol povolaný, aby šiel na miesto, ktoré mal dostať ako dedičstvo; išiel a ani nevedel, kam ide“ (Hebr 11,8) . S vierou žil ako cudzinec a pútnik v Zasľúbenej zemi. Vierou Sára dostala schopnosť počať syna prisľúbenia. (489) A napokon Abrahám s vierou priniesol na obetu svojho jediného syna.

146 Takto Abrahám uskutočňuje definíciu viery, (1819) ako ju uvádza List Hebrejom: „Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme“ (Hebr 11,1) . „Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť“ (Rim 4,3) . Abrahám „posilnený“ touto „vierou“ (Rim 4,20) sa stal „otcom všetkých, čo veria“ (Rim 4,11.18) .

147 Starý zákon je bohatý na svedectvá tejto viery. List Hebrejom chváli príkladnú vieru, (839) ktorou „si predkovia získali dobré svedectvo“ (Hebr 11,2.39) . Ale „Boh prichystal pre nás niečo lepšie“ (Hebr 11,40) : milosť uveriť v jeho Syna „Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery“ (Hebr 12,2) .