Hľadať v Katechizme

Výsledky hľadania: 1246-1247


1246 „Krst je schopný prijať každý človek a iba ešte nepokrstený človek.“

1247 Od začiatkov Cirkvi je krst dospelých najbežnejší tam, kde sa iba nedávno začalo hlásanie evanjelia. Katechumenát (príprava na krst) má v tomto prípade dôležité miesto. Keďže je uvádzaním do viery a do kresťanského života, má pripraviť na prijatie Božieho daru v krste, birmovaní a Eucharistii.