Hľadať v Katechizme

Výsledky hľadania: 355, 1701


355 „Boh stvoril človeka na svoj obraz, (1700) na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril“ (Gn 1,27) . Človek má v stvorení jedinečné miesto: (343) je „na Boží obraz“ (I); vo svojej prirodzenosti spája duchovný a hmotný svet (II); je stvorený ako „muž a žena“ (III); Boh ho ustanovil vo svojom priateľstve (IV).

1701 „Kristus… v samom zjavení tajomstva Otca (359) a jeho lásky naplno odhaľuje človeka človeku a ukazuje mu jeho vznešené povolanie.“ V Kristovi, ktorý je „obraz neviditeľného Boha“ (Kol 1,15) , bol človek stvorený na „obraz a podobu“ Stvoriteľa. V Kristovi, Vykupiteľovi a Spasiteľovi, Boží obraz, deformovaný v človekovi prvým hriechom, bol obnovený vo svojej pôvodnej kráse a zošľachtený Božou milosťou.