SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovZákladná štruktúra slávenia sviatosti pokánia
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1448


1448 Napriek tmto zmenm, ktormi v priebehu storo prela disciplna a slvenie tejto sviatosti, mono v nej rozozna t ist zkladn truktru. Obsahuje dva rovnako podstatn prvky. Na jednej strane kony loveka, ktor sa obracia pod vplyvom Ducha Svtho: tos, vyznanie hriechov a zadosuinenie. Na druhej strane psobenie Boha slubou Cirkvi, ktor prostrednctvom biskupa a jeho kazov udeuje v mene Jeia Krista odpustenie hriechov a uruje spsob zadosuinenia, modl sa tie za hrienika a kon s nm poknie. Takto je hrienik uzdraven a znova plne zapojen do eklezilneho spoloenstva.

KKC 1480

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: DRUH KAPITOLA SVIATOSTI UZDRAVENIA
    lnok: 4. lnok SVIATOS POKNIA A ZMIERENIA
     odsek: 
odstavec: XI. Slvenie sviatosti poknia
       tma: 

1480 Sviatos poknia, ako vetky sviatosti, je liturgickm slvenm (actio liturgica). Riadnymi zlokami slvenia s: kazov pozdrav a kazovo poehnanie; tanie Boieho slova na osvietenie svedomia a na vzbudenie tosti; povzbudenie k tosti; spove, ktorou sa uznvaj hriechy a vyznvaj sa kazovi; uloenie a prijatie poknia; kazovo rozhreenie; modlitba poakovania a prepustenie s kazovm poehnanm.