SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovSviatosť pokánia v prípade osobitne tažkých hriechov
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1463

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: DRUH KAPITOLA SVIATOSTI UZDRAVENIA
    lnok: 4. lnok SVIATOS POKNIA A ZMIERENIA
     odsek: 
odstavec: VIII. Vysluhovate tejto sviatosti
       tma: 

1463 Niektor zvl᚝ ak hriechy sa trestaj exkomunikciou, najprsnejm cirkevnm trestom, ktor nedovouje prijma sviatosti a vykonva niektor cirkevn kony. Preto rozhreenie od neho me poda cirkevnho prva udeli len ppe, miestny biskup, alebo kazi, ktorm oni dali splnomocnenie. V prpade nebezpeenstva smrti ktorkovek kaz, aj ke nem prvomoc spoveda, me rozhrei od kadho hriechu a od kadej exkomunikcie. (982)