SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovSpovedné čiže sviatostné tajomstvo
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1467

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: DRUH KAPITOLA SVIATOSTI UZDRAVENIA
    lnok: 4. lnok SVIATOS POKNIA A ZMIERENIA
     odsek: 
odstavec: VIII. Vysluhovate tejto sviatosti
       tma: 

1467 Vzhadom na posvtnos a vekos tejto sluby, ako aj na ctu, ak patr udskej osobe, Cirkev vyhlasuje, e kad kaz, ktor spoved, je pod vemi prsnymi trestami viazan zachova absoltne tajomstvo,(2490) o sa tka hriechov, z ktorch sa mu jeho kajcnici vyznali. Ani nesmie poui poznatky, ktor zskal pri spovedi o ivote kajcnikov. Toto tajomstvo, ktor nepripa vnimky, sa vol sviatostn pea, lebo to, o kajcnik vyjavil kazovi, ostva zapeaten sviatosou.

KKC2490

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 8. lnok SME PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: IV. Repektovanie pravdy
       tma: 

2490 Spovedn tajomstvo je posvtn(1467) a pod nijakou zmienkou sa neme prezradi. Sviatostn tajomstvo je neporuiten; preto spovednkovi je zakzan prezradi nejako kajcnika slovami alebo akmkovek inm spsobom a z akhokovek dvodu.