SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovSlužby pri liturgickom slávení
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1142


1142 Ale vetky dy nekonaj t ist innos (Rim 12,4). Niektor dy povolva Boh v Cirkvi a skrze Cirkev na osobitn slubu spoloenstvu. Tto sluobnci s vybrat a prijmaj sviatos posvtnho stavu, ktorou ich Duch Svt rob schopnmi kona v osobe Krista Hlavy, aby slili vetkm dom Cirkvi. (1549) Vysvten sluobnk je akoby ikonou Krista Kaza. Kee sviatos Cirkvi sa plne prejavuje v Eucharistii, sluba biskupa sa prejavuje predovetkm v predsedan Eucharistii(1561) a v spoloenstve s nm aj sluba kazov a diakonov.

KKC1143


1143 Aby sa poslilo lohm spolonho kazstva veriacich, jestvuj aj in osobitn sluby, neudeovan sviatosou posvtnho stavu,(903) ktorch funkciu uruj biskupi poda liturgickch tradci a pastoranch potrieb. Aj minitranti, lektori, komenttori a lenovia spevckeho zboru [schola cantorum] konaj opravdiv liturgick slubu. (1672)

KKC1144


1144 Pri slven sviatost je teda liturgom cel zhromadenie, kad poda svojej funkcie, ale v jednote Ducha, ktor psob vo vetkch. Pri liturgickch slveniach nech kad, i vysvten sluobnk, alebo veriaci, kon pri plnen svojej funkcie len to a vetko to, o mu poda povahy veci a liturgickch predpisov patr.