SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovPrikázanie prijať sviatosť pokánia
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1457

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: DRUH KAPITOLA SVIATOSTI UZDRAVENIA
    lnok: 4. lnok SVIATOS POKNIA A ZMIERENIA
     odsek: 
odstavec: VII. kony kajcnika
       tma: VYZNANIE HRIECHOV

1457 Poda prikzania Cirkvi kad veriaci,(2042) ke dosiahol vek usudzovania, je povinn primne sa vyspoveda zo svojich akch hriechov aspo raz do roka. Kto si je vedom, e sa dopustil smrtenho hriechu, nesmie pristpi k svtmu prijmaniu, ani keby pocioval vek tos,(1385) prv ako by prijal sviatostn rozhreenie, ibae by mal vny dvod pristpi k prijmaniu a nebolo by mu mon vyspoveda sa. Deti maj pristpi k sviatosti poknia skr, ako pristpia k prvmu svtmu prijmaniu.

KKC2043

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 3. lnok CIRKEV, MATKA A UITEKA
     odsek: 
odstavec: II. Cirkevn prikzania
       tma: 

2043 tvrt prikzanie(1457) (Aspo raz v roku sa vyspoveda a prija Oltmu sviatos) na jednej strane zabezpeuje prpravu na Eucharistiu(1389) prijatm sviatosti zmierenia, ktorou pokrauje dielo obrtenia a odpustenia zaat v krste, a na druhej strane zaruuje minimum prijatia Pnovho tela a krvi v svislosti s vekononmi sviatkami, ktor s poiatkom a stredom kresanskej liturgie.
Piate prikzanie(1351) (Podporova cirkevn ustanovizne) ustanovuje, e veriaci s povinn prispieva, kad poda svojich monost, na hmotn potreby Cirkvi.