SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovPrijatie rozhrešenia vo sviatosti pokánia pred eucharistickým prijímaním
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1415

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: PRV KAPITOLA SVIATOSTI UVDZANIA DO KRESANSKHO IVOTA
    lnok: 3. lnok SVIATOS EUCHARISTIE
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

1415 Kto chce prija Jeia Krista v eucharistickom prijman, mus by v stave milosti. Ak si je niekto vedom, e spchal smrten hriech, nesmie prija Eucharistiu, ak prv nedostal rozhreenie vo sviatosti poknia.