SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovOsobná spoveď, najvýraznejšÍ spôsob zmierenia
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1484

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: DRUH KAPITOLA SVIATOSTI UZDRAVENIA
    lnok: 4. lnok SVIATOS POKNIA A ZMIERENIA
     odsek: 
odstavec: XI. Slvenie sviatosti poknia
       tma: 

1484 Individulna a pln spove a rozhreenie ostvaj jedinm riadnym spsobom, ktorm sa veriaci zmieruj s Bohom a s Cirkvou, ak od takej spovede neoslobodzuje fyzick alebo morlna nemonos. M to svoje hlbok dvody. V kadej sviatosti psob Kristus.(878) Osobne sa obracia na kadho hrienika: Synu, odpaj sa ti hriechy (Mk 2,5); je lekrom sklajcim sa ku kadmu chormu, ktor ho potrebuje, aby ho uzdravil; zdvha ho a znovu uvdza do bratskho spoloenstva. Osobn spove je teda najvraznej spsob zmierenia s Bohom a s Cirkvou.